กายภาพบำบัดและการใช้เครื่องมือในการฟื้นฟูที่แตกต่างกัน

กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเป็นเสาหลักที่สำคัญของการแพทย์เสริมที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการทำงานกล้ามเนื้อและโครงสร้างในแต่ละบุคคล กายภาพบำบัดอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการรองรับกล้ามเนื้อและโครงสร้างของเนื้อเยื่อและเส้นเอ็นหลังจากการดูถูกเฉียบพลันหรือเรื้อรัง จุดมุ่งหมายของการบำบัดทางกายภาพคือการฟื้นฟูกิจกรรม

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบำบัดตามปกติกิจกรรมบำบัดเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบุคคลในการปรับตัวให้เข้ากับการบาดเจ็บเพื่อเพิ่มผลผลิตและความเป็นอิสระในการทำงาน นักกิจกรรมกายภาพบำบัดดช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์และอุปกรณ์กายภาพบำบัดหลังจากได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการถาวร

การทำงานทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อข้อต่อและเอ็นเพื่อฟื้นฟูความคล่องตัว

นักกิจกรรมบำบัดยังมีบทบาทในการป้องกันโดยแนะนำให้บุคคลทั่วไปทำงานกับร่างกายของตนและไม่ต่อต้านร่างกายที่เป็นสาเหตุสำคัญของการสึกหรอและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นนักกายภาพบำบัดใช้ความรู้มากมายเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกของมนุษย์กายวิภาคศาสตร์กายภาพบำบัดและการทำงานทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อข้อต่อและเอ็นเพื่อฟื้นฟูความคล่องตัวและกิจกรรมข้อต่ออย่างเต็มรูปแบบกายภาพบำบัด ในขณะเดียวกันการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัดและการซ้อมรบยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกทำลายของข้อต่อ

และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนักกิจกรรมบำบัดช่วยในการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหาในบุคคลหลังการบาดเจ็บ นักกิจกรรมบำบัดทำงานร่วมกับครอบครัวญาติเพื่อนและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเจ็บปวดน้อยลงและกายภาพบำบัดเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวนักกายภาพบำบัดจะทำงานไม่นานหลังจากได้รับบาดเจ็บในหลักสูตรการฟื้นฟูเบื้องต้นหลังจากการบาดเจ็บเบื้องต้นในขณะที่โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้บริการของนักกิจกรรมบำบัดในหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพเมื่อผู้ป่วยฟื้นตัวเต็มที่จากการบาดเจ็บครั้งแรก

นอกจากนี้นักกายภาพบำบัดยังทำงานร่วมกับหน่วยผ่าตัดศูนย์เผาไหม้

การให้กายภาพบำบัดอาจช่วยปรับปรุงสถานการณ์และความคล่องตัวของแต่ละบุคคล นักกายภาพบำบัดดำเนินการบำบัดแบบสอดแทรกเช่นการนวดการฝังเข็มการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงการทำงานของร่างกายกิจกรรมบำบัดจะดำเนินการเมื่อผู้ป่วยฟื้นตัวเต็มที่และกายภาพบำบัดมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ปล่อยให้ความพิการส่งผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละบุคคล นักกิจกรรมบำบัดปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเป็นหลัก แทนที่จะใช้วิธีการรักษาใด ๆนักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับทีมกีฬาและนักกีฬา

เนื่องจากนักกีฬามีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูกและต้องการความช่วยเหลือจากนักกายภาพบำบัดมากที่สุดนอกจากนี้คลินิคกายภาพบำบัดยังทำงานร่วมกับหน่วยผ่าตัดศูนย์เผาไหม้สถานพยาบาลและศูนย์การบาดเจ็บเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บปานกลางถึงรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อ ข้อต่อแขนขาหรือข้อต่อกระดูกสันหลังโดยปกตินักกิจกรรมบำบัดจะทำงานในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อจัดการผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายและความพิการอย่างถาวร