สีอุตสาหกรรมที่มีออกซิเจนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ

การเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับการสกัดจากวัสดุจากพืชเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการได้รับประโยชน์เต็มที่และใครจะรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าผู้ผลิตสารสกัดจากสมุนไพร หากต้องใช้สีอุตสาหกรรมสารสกัดจากสมุนไพรทางปากสำหรับตำรับยาตัวทำละลายจะแตกต่างจากที่ใช้ในการแยกสารประกอบพืชทุติยภูมิ โดยปกติในกรณีแรกน้ำส้มสายชูจะใช้แอลกอฮอล์และกลีเซอรีนจากพืชในขณะที่สกัดสารประกอบสมุนไพรและในกรณีส่วนใหญ่แอลกอฮอล์สีอุตสาหกรรมเป็นสื่อที่ได้รับความนิยม

มีประสิทธิภาพสูงในการสลายสมุนไพรที่มีความแข็งเช่นเบอร์รี่และเปลือกไม้และสีอุตสาหกรรมช่วยในการสกัดไขไขมันเรซินน้ำมันระเหยน้อยและอัลคาลอยด์จากสมุนไพรหลายชนิดกลีเซอรีนจากพืชสีอุตสาหกรรมในอาหารเป็นตัวทำละลายอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยในการสกัดอัลคาลอยด์แทนนินกรดและแร่ธาตุบางชนิดจากวัสดุจากพืช สารสกัดจากสมุนไพรที่เตรียมโดยใช้น้ำส้มสายชูเรียกว่าเถาวัลย์สมุนไพร อย่างไรก็ตามสารประกอบพืชทุติยภูมิถูกสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอื่น

ในกรณีเหล่านี้ สำหรับการสกัดสารประกอบไลโปฟิลิกจะใช้ตัวทำละลาย

นอกเหนือจากที่ใช้ข้างต้น อะซิโตนบริสุทธิ์เอทานอลที่จุดเดือดค่อนข้างสูงเมทานอลที่จุดเดือดค่อนข้างต่ำหรือปกติจะใช้ส่วนผสมของน้ำอะซิโตนในกรณีเหล่านี้ สำหรับการสกัดสารสีอุตสาหกรรมประกอบไลโปฟิลิกจะใช้ตัวทำละลายเช่นคลอโรฟอร์มหรือน้ำมันเบนซินในอุตสาหกรรมสีตัวทำละลายสีอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการกระจายหรือละลายเรซินหรือเม็ดสีสำหรับสูตรสี ช่วยให้สีมีความสม่ำเสมอตามต้องการเพื่อให้สามารถทาได้อย่างราบรื่น

และสม่ำเสมอ การระเหยของตัวทำละลายจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้สีอุตสาหกรรมทำให้เม็ดสีและเรซินพัฒนาสีเคลือบที่แห้งเร็ว สีที่ใช้ตัวทำละลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการเนื่องจากข้อดีด้านประสิทธิภาพที่มีให้และมีการใช้งานในอุตสาหกรรมจำนวนมากการตกแต่งที่เหนือกว่าและความยืดหยุ่นในการใช้งานสีอุตสาหกรรมเป็นประโยชน์หลักสองประการที่นำเสนอโดยพวกเขาและในบางการใช้งานเช่นเดียวกับการเคลือบสถาปัตยกรรมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

สีย้อมที่มีปฏิกิริยาเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เนื่องจากความต้องการประสิทธิภาพสูง มีตัวทำละลายที่แตกต่างกันที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สุราแร่ VM&P แนฟทา เอทิลแอลกอฮอล์ที่แปรสภาพทินเนอร์แล็กเกอร์, โทลูอีน, ไซลีนเป็นเพียงชื่อไม่กี่อย่าง อย่างไรก็ตามตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสีได้รับการควบคุมโดยรัฐบาลเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสีอุตสาหกรรม แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ทันสมัยและสีอุตสาหกรรมตัวทำละลาย

ที่มีออกซิเจนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจนอกเหนือจากการให้ความทนทานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ส่วนสีย้อมที่มีปฏิกิริยาเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำหน่ายสีอุตสาหกรรมในส่วนของการแปรรูปสิ่งทอมีการใช้ตัวทำละลายสามประเภทอย่างไรก็ตามในสามกลุ่มนี้ไตรคลอโรเอทิลีนเหมาะสมที่สุด แม้ว่าผู้ผลิตสีย้อมปฏิกิริยาจะได้รับข้อดีหลายประการ แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงในการย้อมตัวทำละลายในกระบวนการแปรรูปสิ่งทอ